BíchQuyên 23:05 ngày 21/5/18 trong  Tư vấn thành lập công ty mới

Hàn quốc , đài loan đầu tư thành lập doanh nghiệp ở việt nam

Ai cũng biết cần phải đẩy nhanh việc thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp (DN), tập trung nguồn lực cho khối tư nhân phát triển nhưng công cuộc tái cơ cấu khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn luôn bị trì hoãn. Cả thập niên qua, thoái vốn nhà nước vẫn chậm đều. Hầu như năm nào chúng ta cũng gặp một điệp khúc, công tác cổ phần hóa, thoái vốn vẫn ì ạch dù Chính phủ liên tục đốc thúc và hoàn thiện hơn các văn bản pháp lý liên quan. Số lượng DN thuộc diện nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối khi cổ phần hóa c
MinhNhân 05:48 ngày 17/4/18 trong  Tư vấn thành lập công ty mới

Thành lập doanh nghiệp mới có mục đích không lành mạnh

Do đó, lãnh đạo ngành thuế đề nghị những cục thuế căn cứ vào tình hình thực tại tại địa phương, dựa theo các quy định hiện tại để rà soát các đối tượng buôn bán trên địa bản, tổ chức đánh giá thanh tra kịp thời. Ngày 15.4, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử băng nhóm chuyên thành lập doanh nghiệp “ma”để lừa đảo và mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
ThụcTrang 00:17 ngày 15/4/18 trong  Tư vấn thành lập công ty mới

1001 chuyện thành lập công ty

Nếu tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty; tranh chấp về vốn góp..., thì sẽ giải quyết theo Luật Doanh nghiệp.Còn các tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thì sẽ giải quyết theo Luật Hôn nhân và Gia đình.